Hva er juristens søkedrøm?

«Norges Jusbibliotek™» gjør kartleggingen for deg. Med over 25 000 registreringer som viser til innhold i både åpne- og betalingsbaser der bøker, artikler og tidsskrifter finnes online. Disse går til over 40 nettressurser som Idunn, Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata.

Finnes NYE juridiske bøker online? Kjenner du innholdet i Allvit - Juridika - Rettsdata?

Hvordan holder du deg ajour om nye bøker? Og hvilke av disse er tilgjengelig online? I Norge har vi to baser som har bøker online fra så å si alle fagfelt: Juridika og Rettsdata.

Hvordan finne artikler om nye høyesterettsdommer ved et søk?

Det er mange kilder/ressurser som har lovforarbeider. Hvilke ressurser er komplette? Det finnes ikke en ressurs som har alt. Du må bruke ulike kilder og gjerne i kombinasjon alt etter hva du har av informasjon eller hva du skal ha.

Lovforarbeider finnes både her og der – gjenfinning til besvær?

Det er mange kilder/ressurser som har lovforarbeider. Hvilke ressurser er komplette? Det finnes ikke en ressurs som har alt. Du må bruke ulike kilder og gjerne i kombinasjon alt etter hva du har av informasjon eller hva du skal ha.

Hjelp! Hvor finnes en bokartikkel / festskriftartikkel online NÅ?

Hva finnes i hvilken base? Det er viktig kunnskap å ha for å søke i rett kilde, men hvem vet vel hvor tusenvis av artikler finnes online? På 1 - 2 - 3 får du en kort oversikt over sentrale kilder:

Juridiske litteratursøk - Hodebry eller økt fritid?

Vet du hva som finnes i Oria, Nasjonalbiblioteket, Idunn, Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata eller Statsmaktene for å nevne noen helt sentrale kilder ved gjenfinning av juridiske artikler og bøker med mer? Innhold og begrensinger i disse og flere kilder bør du ha inngående kjennskap til om du ønsker raskest mulig oversikt og gjenfinning.
TechTorget logo

Rettsinfo deltar på TechTorget

TechTorget - hvor advokater møter moderne IT-løsninger Arrangeres 6. november 2019 i Gyldendalhuset. Det er fokus på å presentere og å vise IT generelt og IT-løsninger som kan forenkle advokatbransjens arbeidsprosesser og hverdag. Rettsinfo…

Rettsinfo – Norges digitale jusbibliotek er lansert:

Lei av å bruke tid på rettskildesøk etter litteratur i base etter base? Rettsinfo forenkler letingen for deg. Les mer her: https://www.advokatbladet.no/boker-rettsinfo/lanserer-nytt-digitalt-jusbibliotek/142248

Stipend tildelt Rettsinfo

På StartUpfestivalen i 2018 til Kunnskapsbyen Lillestrøm var det konkurranse om å bli årets gründer-idé. Rettsinfo.no kom til finalen og fikk stipend for sitt nytenkende unike konsept. Les mer
Nyhetsbrevet Rettsinfo Informer

Rettsinfo har lansert reklamefritt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ukentlig når Stortinget er i sessjon (oktober – juni), ellers litt sjeldnere midt på sommeren. Inneholder: Bøker Artikler / tidsskrifter Høyesterettsdommer NOUer Lovrelaterte proposisjoner Høringer med…