Lovforarbeider finnes både her og der – gjenfinning til besvær?

Det er mange kilder/ressurser som har lovforarbeider. Hvilke ressurser er komplette? Det finnes ikke en ressurs som har alt. Du må bruke ulike kilder og gjerne i kombinasjon alt etter hva du har av informasjon eller hva du skal ha.

Hjelp! Hvor finnes en bokartikkel / festskriftartikkel online NÅ?

Hva finnes i hvilken base? Det er viktig kunnskap å ha for å søke i rett kilde, men hvem vet vel hvor tusenvis av artikler finnes online? På 1 - 2 - 3 får du en kort oversikt over sentrale kilder:

Juridiske litteratursøk - Hodebry eller økt fritid?

Vet du hva som finnes i Oria, Nasjonalbiblioteket, Idunn, Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata eller Statsmaktene for å nevne noen helt sentrale kilder ved gjenfinning av juridiske artikler og bøker med mer? Innhold og begrensinger i disse og flere kilder bør du ha inngående kjennskap til om du ønsker raskest mulig oversikt og gjenfinning.
TechTorget logo

Rettsinfo deltar på TechTorget

TechTorget - hvor advokater møter moderne IT-løsninger Arrangeres 6. november 2019 i Gyldendalhuset. Det er fokus på å presentere og å vise IT generelt og IT-løsninger som kan forenkle advokatbransjens arbeidsprosesser og hverdag. Rettsinfo…