Foredrag

Rettsinfo holder foredrag om flere emner innenfor rettskildesøk. Det kan passe inn på fagsamlinger eller fagdager hvor det er vekt på faglig oppdatering.

Rettsinfo kan holde foredrag om juridiske rettskilder og gjenfinningen av disse. Foredraget vinkles etter deres behov. Aktuelle temaer kan være:

  • Oversikt over «rettskildebildet»
  • Betalingsbaser og innhold
  • Stortingsforhandlinger
  • Juridisk litteratur
  • Åpne søkeportaler som Nasjonalbiblioteket og Oria