Rettsinfo.no

Norges digitale jusbibliotek™

Finn juridiske rettskilder på ett sted

Rettsinfo.no – «Norges digitale jusbibliotek ™» blir «Din digitale jusbibliotekar ™» og hjelper til med å finne fram i den juridiske kildejungelen, raskt og enkelt ved ett søk.

Unik abonnementstjeneste

Det unike med Rettsinfo.no – «Norges digitale jusbibliotek ™» er at innhold i flere kilder vises, men tilgang gis kun til baser det abonneres på.

Stipend tildelt Rettsinfo.no

På StartUpfestivalen i 2018 til Kunnskapsbyen Lillestrøm var det konkurranse om å bli årets gründer-idé. Rettsinfo.no kom til finalen og fikk stipend for sitt nytenkende unike konsept.

Nyhetsbrev

Reklamefritt nyhetsbrev om bøker, artikler og tidsskrifter, høyesterettsdommer, lovrelaterte NOUer og proposisjoner og høringer m.m.

Jeg ønsker å motta:

Gründer Susanne Mysen

Susanne Mysen er grunnlegger av Rettsinfo.no AS og har nærmere 30 års erfaring med søking og gjenfinning av juridisk informasjon og kildemateriale. 8 år i ulike departement (Næringsdepartementet og UD) og 19 år i Advokatfirmaet Wiersholm AS.

Kompetanse
Denne bakgrunnen gjør Susanne til en av landets mest erfarne reseachere innenfor det juridiske kildeområdet. Hun har deltatt i flere bokutgivelser med å lage litteraturlister og andre registre.

I tillegg har Susanne holdt søkekurs og kurs i bruk av spesifikke baser som gjenfinning av stortingsforhandlinger og lovforarbeider.

Store norske juridiske databaser har benyttet seg av Susannes brede kompetanse ved at hun har vært testperson ved omlegging av baser. Juridika benyttet seg også av hennes erfaring. I den forbindelse har Susanne kommet med en uttalelse om Juridika på Universitetsforlagets blogg.

Formål
Susanne vet at informasjonssøking ofte tar lang tid og krever inngående kjennskap til innhold i et hav av juridiske kilder. Rettsinfo samler og viser deg til rett kilde og sparer deg for leting i mange kilder.

Susanne vil hjelpe deg så du kan effektivisere din hverdag ved å spare på litteratursøk.

Susanne blir «Din digitale jusbibliotekar ™»

Foredrag / kurs

Å finne juridiske materiale er mangfoldig; artikler, bøker, lover, forskrifter, lovforarbeider, kongelige resolusjoner, traktater med mer krever inngående kjennskap til ulike databaser og trykt materiale. Litteratur som bøker, artikler, festskrift, veiledninger med mer finnes i mange ulike kilder.

Med inngående kjennskap til juridiske baser, juridisk relaterte hjelpebaser og den juridiske litteraturen har Susanne lang erfaring med hvor komplisert det kan være å finne informasjonen som trengs.
Rettsinfo deler av sin kunnskap om ulike emner innenfor juridisk kildesøking og gjenfinning av juridisk litteratur og kildemateriale. Emne og innhold tilpasses etter ønske.

Aktuelle emner for kurs i rettskildesøk:
– Praktisk bruk av stortingsforhandlinger og lovforarbeider i ulike baser
– Digitale juridiske ressurser
– Innhold i ulike databaser
– Hvor finner jeg hva?
– Hvordan søker jeg?
– Søk i ulike søkemotorer som Nasjonalbiblioteket og Oria.
– Kildekritikk og generell søking

Rådgivning og søk

Hvilke relevante juridiske kilder og databaser finnes? Hva er innholdet i de ulike kildene?
Hvilke informasjonsbehov har din bedrift? Er dere dekket godt nok med dagens tilganger?

Rettsinfo kan ha en gjennomgang og kartlegge, gi råd og veilede i hva som vil dekke behov for deg og din bedrift og komplementere så dere arbeider mest mulig rasjonelt.

Ta kontakt for informasjon og gjennomgang av juridiske kilder.

Hold orden i egen boksamling

Rettsinfo benytter biblioteksystemet Tidemann som bygger på internasjonale standarder. I samarbeid med Tidemanns leverandør, Bibliotekservice, kan vi levere full integrasjon / samsøk i Rettsinfo og lokal bokbase i en søkeportal.

Tidemann biblioteksystem har app for søk og utlån. I tillegg har Tidemann komplett bibliotekmodul som er enkel å registrere i eller:
Du behøver ikke å registrere nye bøker: Rettsinfo kan settes opp for nedlasting av norske jusbøker til egen base. Rettsinfo kan også bli «Ditt jusbibliotek™»

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Spar tid med Rettsinfos nyhetsbrev

«Rettsinfo informerer» er et ukentlig nyhetsbrev og relevant for deg som enkelt vil holde deg oppdatert innen juridiske fag:
– Bøker
– Tidsskrifter
– Høyesterettsdommer
– Særtrykk
– Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
– Høringer om nye lover
– Annet fra Regjeringen
– Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Meld deg på nyhetsbrevet nederst på siden.

Rettsinfo.no kom til finalen i Årets Gründeridé på Romerike 2018 og fikk stipend for sitt nytenkende unike konsept

Noen av samarbeidspartnerne er:

 

Referanser

Jeg fant rettskildekurset nyttig og anbefaler alle jurister å gjennomføre det for å få en nødvendig oversikt og innføring i juridiske rettskilder som per i dag enten er utilgjengelig eller vanskelig å finne frem til på nett.

Andreas MøllerAdvokat i Advokatfirmaet Møller

For min del var rettskildekurset en oppvekker. Det gikk først opp for meg under kurset hvor lite jeg egentlig vet om de ulike juridiske kildene vi har og hvor de er å finne – og det er ikke så rart at jeg er forvirret i å følge kursholder. Susanne har stødig kunnskap, lang erfaring og er flink til å formidle. Anbefaler kurset til alle som jobber med juridiske kilder i det daglige.

Katrine Håtuft HøylandskjærAdvokatfullmektig i Advokatfirmaet Møller

Som redaktør av boken «Misbruk av en dominerende stilling» (2007) fikk jeg uvurderlig hjelp av Susanne Mysen med utarbeidelsen av registre til boken, og med utarbeidelsen av et enhetlig system for henvisninger til litteratur, dommer m.v. Det kan for en leser som ønsker å finne hvor et konkret tema eller en konkret dom behandles i en bok være krevende å orientere seg. Lett tilgjengelige og brukervennlige registre og enhetlige henvisninger bidrar til å øke den praktiske nytte av en fagbok. Susanne Mysen bidro sterkt til å heve bokens nytteverdi.

Olav KolstadPartner i Advokatfirmaet Schjødt

Deltok på seminar der Rettsinfo holdt innlegg om kildesøk i stortingsforhandlinger. Hadde selv jobbet med de samme søkemotorene som vitenskapelig assistent, men innlegget til Rettsinfo lærte meg svært mye nytt på kort tid. Det er tydelig at de er i besittelse av spesialkunnskap som bare lang erfaring kan gi. Denne kunnskapen ble videreformidlet på en praktisk og effektiv måte!

Daniel Morken FarstadStudent, masterprogrammet i rettsvitenskap, UiO

I 2006 utga Wiersholm boka «Norsk skatteavtalerett». I forbindelse med dette arbeidet kom Susanne Mysen med innspill til nyttige registre. Susanne lagde litteraturlisten og de andre kilderegistrene i boka er med på å høyne bokas kvalitet. I tillegg gjorde hun gjorde henvisningene i boka enhetlige.

Arvid Aage SkaarProfessor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Rettsinfo sparer meg for mye tid med å lete frem aktuelle rettskilder, gir en bra oversikt over hvor jeg finner relevant litteratur, enkelt og greit

Hedvig SvardalAdvokat

Vil du vite mer?

2 + 6 = ?

Nyhetsbrev

Reklamefritt nyhetsbrev om bøker, artikler og tidsskrifter, høyesterettsdommer, lovrelaterte NOUer og proposisjoner og høringer m.m.

Jeg ønsker å motta: