Hva er juristens søkedrøm?

Ja, du leste riktig, ønskedrømmen for søking er vel å kunne stille et juridisk spørsmål / problemstilling og få opp relevant litteratur, lovtekst og dommer i ett søk. Teknologien er ikke helt der ennå.

Vi sier ofte at det enkle er det beste. Hva er det enkleste når det gjelder søking? Drømmen er vel å søke i fullteksten til all juslitteraturen og få relevante treff presentert på en praktisk måte samt vite hvor materialet finnes online.

Innholdsoversikt – dagens utfordring?
Utfordringen er at den juridiske litteraturen er i mange ulike betalingsbaser og åpne nettsteder samt trykt litteratur. En må ha tilgang til betalingsbasene for å søk i innholdet. Det er tre stor juridiske fulltekstbaser; betalingsbasene Juridika, Lovdata Pro og Rettdata. I tillegg til flere andre samt åpne nettsteder fra organisasjoner, forlag, det offentlige med flere.

Ved søk i «Norges jusbibliotek™» får du se innhold i betalingsbaser uten abonnement, men linken virker kun for abonnenter av den eksterne basen.

Hvem kjenner vel til alt innhold i betalingsbasene, Oria, Allvit, Nasjonalbiblioteket eller alle forlag, universiteter eller organisasjoners sider?

«Norges jusbibliotek™» er UNIK – søk enkelt i 25 000 poster

«Norges jusbibliotek™» gjør kartleggingen for deg. Med over 25 000 registreringer som viser til innhold i både åpne nettsteder og betalingsbaser hvor bøker, artikler, festskriftartikler og tidsskrifter finnes online. Disse går til over 40 nettressurser, inkl. Idunn, Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata.

I tillegg kommer litteratur/rettskilder fra utgivere som ikke har materialet online eller er registrert hos de juridiske betalingsbasene. Det er like viktig å få vite om disse ressursene.

Hvordan finner du ut om kommentarutgave om agenturloven er online? Hvor starter du å søke?

Et søk på «agenturlov» i «Norges jusbibliotek™» gir deg treff som gjør at du slipper å låne inn / gå og hente boka.

Klikk på bildet under for å få opp registreringen i «Norges jusbibliotek™».

Klikk så på Bokhylla til Nasjonalbiblioteket og få opp boka i fulltekst.

Hvor finner du den opprinnelige teksten til husleieloven av 1939 ved ett søk og to klikk? Det er kjekt å vite at offentliggjøring av lovteksten stod i «Norsk lovtidende 1939» – som søkes opp i «Norges jusbibliotek™» og får den.

Klikk på bildet under for å få opp registreringen i «Norges jusbibliotek™».

Klikk så på «Nasjonalbiblioteket» og få opp boka med loven:

Nye trender

Med digital publisering ser vi en økende trend ved at det skrives artikler/kommentarer om dommer – og det gjerne ganske raskt etter domsavsigelsen. Alle de tre stor juridiske norske basene har slike artikler. Men hvordan finne dem ved ett søk? Er det mulig?

Vanlige bibliografiske baser (som for eksempel Oria (tidl. Bibsys)) har ofte etterslep / legger kanskje ikke inn alle ny artikler raskt. Bibliografiske baser har informasjon som: Tittel, forfatter, utgiver, sted, år, sidetall. De kan mangle tidsskrifter og har ofte ikke søkeinngang som er viktig for juristen.

«Norges jusbibliotek™» samarbeider tidsskriftutgiverne og legger inn artiklene så raskt de er utgitt. I tillegg er ofte sammendrag /innledning med som er fritekstsøkbart. Vi legger vekt på å legge på søkeinngang som domsreferanse og lovhenvisninger. Et eksempel er artikler om dommen HR-2020-1339-A ISS Facility Services som omhandler arbeidsmiljøloven kapittel 16. Alle de tre juridiske basene har artikkel om dommen. I «Norges jusbibliotek™» får du opp alle ved ett søk:

Det enkle er ofte det beste så hvorfor ikke prøve «Norges jusbibliotek™» / Lære mer om juridiske litterære kilder?

Kontakt: Susanne Mysen: susanne@rettsinfo.no – 99 23 70 71.