Juridiske litteratursøk – Hodebry eller økt fritid?

Vet du hva som finnes i Oria, Nasjonalbiblioteket, Idunn, Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata eller Statsmaktene for å nevne noen helt sentrale kilder ved gjenfinning av juridiske artikler og bøker med mer? Innhold og begrensinger i disse og flere kilder bør du ha inngående kjennskap til om du ønsker raskest mulig oversikt og gjenfinning. Hvordan vite hvor titusenvis av artikler og bøker med mer er? En får heller ikke se innhold i betalingsbaser en ikke abonnerer på.


Informasjon overload – Rettskildenes labyrint
I dag har vi tilgang til mer informasjon enn noen gang og raskere for vi skal helst ha det nå eller aller helst i går! De er ikke gitt at vi finner alt vi ønsker ved et googlesøk, i alle fall ikke når vi skal finne juridisk litteratur. Mange tror det bare er å google så finner de alt. Foreløpig er det viktig med kunnskap om kilder som er viktig innen jussen. Rettskildene har fremdeles sitt faste hierarki. Innenfor litteratur er kildene og tilgangen på nettet stadig økende. En del er på det åpne nettet, men mye ligger bak betalingsmurer som du må ha tilgang for å se.

Min erfaring er at det nok ikke er søking som er dagens utfordring. Søkemotorer på nettet og i betalingsbaser er enklere å bruke enn noen gang. Utfordringen ligger heller i å ha kildekunnskap om innholdet i både åpne- og betalingsbaser. Hvem kan vel vite hvor titusenvis av artikler og bøker ligger? Hvilken base skal en starte å søke i? Idunn, Juridika, Lovdata Pro, Nasjonalbiblioteket, Rettsdata eller Oria for å nevne noen. Mye ligger også åpent tilgjengelig på egne nettsider eller som open access hos utgiver. Dette gjelder især tidsskrifter. Noen slike titler er «Arbeidsrett og arbeidsliv», «Kritisk juss», «Nytt i privatretten», «Nordisk administrativt tidsskrift» og «Oslo law review». Om innholdet i slike åpne tidsskrifter vises ved googling varierer. Ulempen er uansett treff i dokumenter en ikke er interessert i.

Info om Oria:
Oria søker du i norske fag- og forskningsbiblioteks ressurser. Oria er den største norsk fagdatabasen for bøker og artikler med mer. Den er å betrakte som den norske fagsamkatalogen som viser hva som finnes i mange norske fagbibliotek som også låner ut sin litteratur direkte eller via norske folkebibliotek. Oria linker til åpne kilder som Nasjonalbiblioteket og DUO.

HJELP! Jeg trenger «Husleieloven av 1939» nå!
Du trenger å se en eldre lovtekst når den kom. Hvor finnes den? Her kan det enkleste være å sjekke offentliggjøringen i Norsk lovtidend i sin tid. Hvor finnes den og finnes den på nettet?

Skal du ha forarbeidene og? De kan lastes ned fra åpne nett. Skal du søke i forarbeidene må du til en annen base. Forvirrende?

Selv har jeg arbeidet i mer enn 25 år med å finne fram stortingsforhandlinger inklusive lovforarbeider, juridiske bøker, artikler og alt annet jurister og advokater trenger. Da jeg arbeidet i advokatbransjen hadde jeg mange bibliotekfaglige oppgaver i tillegg til å svare på «Hvor finner jeg …?» Nå arbeider jeg på heltid med å følge med på nye relevante kilder og legger dem inn i Rettsinfos base og det ukentlige nyhetsbrevet «Rettsinfo Informerer». Å holde seg ajour på stadig nye utgivelser innen juss er en heltidsjobb.


Får du med deg alt?
Tør du å gå i retten, møte klienter eller ta en beslutning etter å ha søkt i et begrenset antall kilder? Ikke alle jurister og advokater abonnerer på alle de norsk juridiske hovedbasene. Hvordan holde seg ájour? Det finnes to sentrale kommentarutgaver (bøker) av arbeidsmiljøloven. Vet du hvor de er? De er i to ulike betalingsbaser. Om du er jurist og har tilgang til begge basene vet kanskje du hvor de er. Om du ber din sekretær å få finne fram noe i den ene til juridisk utdrag, vet din vedkommende hvor den ønskede kilden/boka finnes?

Slik kan jeg fortsette å nevne eksempler. Jurister er flinke folk og folk som arbeider mye, veldig mye. Det norske arbeidslivet er hektisk og hvert et minutt, ja hvert et ledig sekund skal utnyttes.

Rettsinfo forenkler så du sparer tid
Rettsinfo er en søkeportal som viser til online bøker, artikler, tidsskrifter, nemnder, juridiske serier som Norsk lovtidend med flere. Rettsinfo førstestedet å søke.

Ja takk, gi meg alt i én søkeportal:

  • Linker til over 30 åpne- og betalingsbaser for bøker, artikler mm
  • Får se innhold i baser du ikke abonnerer på
  • Innkjøp ved å vise til bøker og artikler i salg
  • Viser også til publikasjoner som ikke er i baser; Fagbokforlaget, Cappelen Damm og Kommuneforlaget
  • Viser til artikler og tidsskrifter som ikke er indeksert i for eksempel Oria
  • Etterstreber å vise til omtalte dokumenter som dommer, rundskriv, NOUer og andre relevante offentlige dokumenter
  • Har nedlastbar litteraturreferanse til bruk i litteraturlister
  • Nyhetsbrev: konsise og uten reklame (sparer dere for tid om egne nyhetsoversikter lages)

Rettsinfo – «Norges digitale jusbibliotek» / «Din digitale bibliotekar» som forenkler gjenfinningen for sekretærer, jurister og dommere og alle andre