Kurs

Sagt om våre kurs:

Jeg fant rettskildekurset nyttig og anbefaler alle jurister å gjennomføre det for å få en nødvendig oversikt og innføring i juridiske rettskilder som per i dag enten er utilgjengelig eller vanskelig å finne frem til på nett.
Andreas Møller, Advokat i Advokatfirmaet Møller

For min del var rettskildekurset en oppvekker. Det gikk først opp for meg under kurset hvor lite jeg egentlig vet om de ulike juridiske kildene vi har og hvor de er å finne – og det er ikke så rart at jeg er forvirret i å følge kursholder. Susanne har stødig kunnskap, lang erfaring og er flink til å formidle. Anbefaler kurset til alle som jobber med juridiske kilder i det daglige.
Katrine Håtuft Høylandskjær, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Møller

Susanne Mysen sitt kurs gir en god oversikt i jungelen av registre og kilder som finnes, hun vet hva hun snakker om.
Hedvig Svardal, Advokat i Advokatfirmaet Svardal

Bakgrunn

Det er viktig å holde seg oppdatert på nåværende og nye kilder. Jurister må følge med på  lovendringer og nytt i regelverk i tillegg til ny litteratur. Juridiske litteratursøk krever kunnskaper om innhold i mange baser og nettsteder og kan være svært tidkrevende. Rettsinfo hjelper med å holde deg oppdatert og har spesialisert seg på kurs i rettskildesøk.

Innhold
Rettsinfo har inngående kjennskap til innholdet i juridiske baser og baser med juridisk innhold. Juridisk litteratur kan være bøker,  artikler, tidsskrifter, lover, forskrifter, lovforarbeider, kongelige resolusjoner eller traktater med mer. Gjenfinning av litteraturen krever inngående kjennskap til innholdet i ulike databaser og trykt materiale. Kilden vil være både åpne og betalingsbaser.

Rettsinfo holder kurs om juridisk rettskildesøk og gjenfinning av juridisk litteratur og kildemateriale.

Et annet kurs er gjenfinning av lovforarbeider. Lovforarbeider finnes åpent på nettet, men det kan være utfordrende å finne dem. De finnes i også i betalingsbaser. Hvilken base som er best å bruke avhenger av hvilken informasjon du har og hva du trenger. Dette kurset tar for seg de ulike ressursene.

Emne og innhold tilpasses etter ønske.
Emner kan være:

  • Praktisk bruk av stortingsforhandlinger og lovforarbeider i ulike baser
  • Digitale juridiske ressurser
    • Innhold
    • Hvor finner jeg hva?
    • Hvordan søker jeg?
  • Søk i ulike søkemotorer som Nasjonalbiblioteket og Oria.
  • Kildekritikk og generell søking

Bibliotekkurset vårt tar for seg den generelle bibliotekkunnskapen som er felles for alle biblioteksystem og egner seg for alle uavhengig av biblioteksystem dere har.

Passer for personer med bibliotekansvar både juristen, kontorpersonalet og alle som trenger å skaffe seg informasjon. Kurset passer for de som ikke har kjennskap til bibliotekdrift eller ønsker å utvide sin kunnskap.

Vi skreddersyr kurs etter ønske både med innhold og lengde.

Kurs kan og holdes i deres lokaler. Kontakt oss for mer informasjon.

Kurs i «Rettskildesøk»

Vi går gjennom innhold i både åpne- og betalingsbaser med vekt på gjenfinning av juridisk litteratur. Aktuelle baser er blant annet: Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata, Rettsinfo, Allvit, Nasjonalbiblioteket, Oria, Statsmaktene og DigiStorting.

Kurs i «Lovforarbeider»

Det er kun de åpne nettressursene som er komplette for lovforarbeider, men alt finnes ikke i en kilde. Ofte må flere kilder benyttes. Når skal hvilken ressurs brukes?
De åpne kildene utfyller de juridiske betalingsbasene Lovdata Pro og Rettsdata. Derfor egner kurset seg for alle: de som har ingen, en eller begge betalingsbasene.

Vi går gjennom alle de viktige basene og lærer deg de triksene så du kan utnytte basene best mulig. Ressursene vi tar for oss er: Lovdata, Regjeringen, Stortinget, Statsmaktene (hos Nasjonalbiblioteket), Nasjonalbiblioteket, Universitetet i Oslo for NOUer, Lovdata Pro og Rettsdata.

Kurs i «Lov og rett på det åpne nett»

Fokuset i kurset er på de åpne nettressursene. Det er kun de åpne nettressursene som er komplette for lovforarbeider, men alt finnes ikke i en kilde. Ofte må flere kilder benyttes. Når skal hvilken ressurs brukes?
De åpne kildene utfyller de juridiske betalingsbasene Lovdata Pro og Rettsdata. Derfor egner kurset seg for alle: de som har ingen, en eller begge betalingsbasene.
Forkunnskaper er ikke nødvendig. Vi går gjennom så du får oversikt over viktige begreper: lovens saksgang, lovdokumentene, hvor du finner lovforarbeider, kunngjøring av lov og forskrifter og dommer / avgjørelser m.m.
Noen av kildene er: DigiStorting, Høyesterett, Lovdata, Nasjonalbiblioteket, Regjeringen, Rettsdata og Statsmaktene.
Kurset er to timer og utvides til tre timer for de som ønsker oppgaver.
Dette kurset egner seg utmerket for arbeidsplasser / studier som ønsker grunnleggende opplæring om lover og å få oversikt over og utnytte åpne kilder smart, raskt og effektivt; juridiske utdanninger, de som skal lære grunnleggende lover /jus, biblioteker, offentlig forvaltning med flere.

Kontakt oss ved interesse for dette kurset.

Kurs i «Bibliotekfunksjoner»

Vi går gjennom grunnleggende og viktig basiselementer som er helt sentrale for de som arbeider med å registrere bøker, tidsskrifter og skal anskaffe dette materialet ved kjøp eller innlån: Kjøp av bøker / artikler, bibliotekvesenets funksjoner, prinsipper for registrering i et biblioteksystem og hvordan emneord legges på, eksterne baser og søking og bestilling av innlån.

Målgruppe

Rettsinfo har kurs tilpasset deg som er jurist, advokat eller sekretær og advokatassistenter.

To timers kurset er beregnet på jurister eller deg som har litt juridisk erfaring og har en del kjennskap til de juridiske basene.

Det utvidede kurset på tre timer egner seg for alle selv om det er tilpasset sekretærer som kanskje ikke har så inngående kjennskap til jusen og de juridiske basene. Hovedforskjellen er at dette kurset har praktiske øvelser.

Det utdeles kursbevis som grunnlag for innmelding av kurs som etterutdanning.

For juristen:
To timers kurs. Kurset er en forelesning.
Pris:      Kr 1500 for medlemmer av Advokatforeningen og Kr 2000 for andre

For sekretæren / advokatassistenten:
Tre timers kurs. Etter gjennomgangen av basene er det praktiske øvelser på egen medbrakt pc.
Pris:      Kr 2100 for medlemmer av Advokatforeningen og Kr 2600 for andre.

For bibliotekansvarlig:
Tre timers kurs.
Pris:      Kr 2100

Kurs høsten 2020:

Kursene holdes i våre lokaler i Storgata 7 i Lillestrøm, 5 minutters gange fra Lillestrøm stasjon.

For juristen:

Rettskildesøk:

Tid:       Torsdag 8. oktober kl. 9-11

Tid:       Torsdag 19. november kl. 9-11

Lovforarbeider:

Tid:       Tirsdag 3. november kl. 9-11

Bibliotekfunksjoner:

Tid:       Torsdag 15. oktober kl. 12-15

Kurs høsten 2020:

Kursene holdes i våre lokaler i Storgata 7 i Lillestrøm, 5 minutters gange fra Lillestrøm stasjon.

For sekretæren:

Rettskildesøk:

Tid:       Torsdag 8. oktober kl.  9-12

Tid:       Torsdag 19. november kl. 9-12

Lovforarbeider:

Tid:       Tirsdag 3. november kl. 9-12

Bibliotekfunksjoner:

Tid:       Torsdag 15. oktober kl. 12-15

Påmelding

Fyll ut skjemaet for å melde deg på kurset. Det er bindende påmelding.