Kurs

Sagt om våre kurs:

Jeg fant rettskildekurset nyttig og anbefaler alle jurister å gjennomføre det for å få en nødvendig oversikt og innføring i juridiske rettskilder som per i dag enten er utilgjengelig eller vanskelig å finne frem til på nett.
Andreas Møller, Advokat i Advokatfirmaet Møller

For min del var rettskildekurset en oppvekker. Det gikk først opp for meg under kurset hvor lite jeg egentlig vet om de ulike juridiske kildene vi har og hvor de er å finne – og det er ikke så rart at jeg er forvirret i å følge kursholder. Susanne har stødig kunnskap, lang erfaring og er flink til å formidle. Anbefaler kurset til alle som jobber med juridiske kilder i det daglige.
Katrine Håtuft Høylandskjær, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Møller

Susanne Mysen sitt kurs gir en god oversikt i jungelen av registre og kilder som finnes, hun vet hva hun snakker om.
Hedvig Svardal, Advokat i Advokatfirmaet Svardal

Bakgrunn

Det er viktig å holde seg oppdatert på nåværende og nye kilder. Jurister må følge med på  lovendringer og nytt i regelverk i tillegg til ny litteratur. Juridiske litteratursøk krever kunnskaper om innhold i mange baser og nettsteder og kan være svært tidkrevende. Rettsinfo hjelper med å holde deg oppdatert og har spesialisert seg på kurs i rettskildesøk.

Innhold
Rettsinfo har inngående kjennskap til innholdet i juridiske baser og baser med juridisk innhold. Juridisk litteratur kan være bøker, artikler, tidsskrifter, lover, forskrifter, lovforarbeider, kongelige resolusjoner eller traktater med mer. Gjenfinning av litteraturen krever inngående kjennskap til innholdet i ulike databaser og trykt materiale. Kilden vil være både åpne og betalingsbaser.

Rettsinfo holder kurs om juridisk rettskildesøk og gjenfinning av juridisk litteratur og kildemateriale.

Et annet kurs er gjenfinning av lovforarbeider. Lovforarbeider finnes åpent på nettet, men det kan være utfordrende å finne dem. De finnes i også i betalingsbaser. Hvilken base som er best å bruke avhenger av hvilken informasjon du har og hva du trenger. Dette kurset tar for seg de ulike ressursene.

Emne og innhold tilpasses etter ønske.
Emner kan være:

  • Praktisk bruk av stortingsforhandlinger og lovforarbeider i ulike baser
  • Digitale juridiske ressurser
    • Innhold
    • Hvor finner jeg hva?
    • Hvordan søker jeg?
  • Søk i ulike søkemotorer som Nasjonalbiblioteket og Oria.
  • Kildekritikk og generell søking

Bibliotekkurset vårt tar for seg den generelle bibliotekkunnskapen som er felles for alle biblioteksystem og egner seg for alle uavhengig av biblioteksystem dere har.

Passer for personer med bibliotekansvar både juristen, kontorpersonalet og alle som trenger å skaffe seg informasjon. Kurset passer for de som ikke har kjennskap til bibliotekdrift eller ønsker å utvide sin kunnskap.

Vi skreddersyr kurs etter ønske både med innhold og lengde.

Kurs kan og holdes i deres lokaler. Kontakt oss for mer informasjon.

Våre kurs:

Her er en oversikt over standardkursene som holdes i våre lokaler i Lillestrøm. I disse dager holdes de med redusert antall deltagere.

Kursene kan og holdes på deres arbeidsplass eller via nettet. Ved ønske om oppgaver forlenges kurset.

Rettskildesøk

Vet du når du skal bruke hvilken base? Først vises oversikt over viktige ressurser for juslitteratur og rettskilder, «Det juridiske kildebildet ™». Deretter går vi gjennom innholdet i både åpne- og betalingsbaser med vekt på gjenfinning av juridisk litteratur og rettskilder. Vi tar for oss sentrale ressurser.
Kilder som: Idunn, Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata, Norges digitale jusbibliotek (Rettsinfo), Allvit, Nasjonalbiblioteket, Oria, Statsmaktene og DigiStorting.
Lengde:             2 timer
Målgruppe:      Alle som arbeider med å finne juridiske materiale: jurister, kontorpersonale, bibliotekarer med flere

Lovforarbeider – Lær mer på 1-2-3

Det finnes ikke én base som har alle lovforarbeidene. De åpne kildene utfyller betalingsbaser som Lovdata Pro og Rettsdata. Kildene brukes i kombinasjon alt etter hva du har av informasjon eller hva du skal ha. (Du bør ha inngående kunnskap om bruk av de ulike kildene.)
Vi går gjennom de viktige basene og viser triks så du kan utnytte åpne- og betalingsbaser best mulig.
Hvor gjør du fulltekstssøk? Hvor laster du ned fra? Hvordan holde seg oppdatert?
Kilder som:       Lovdata, Regjeringen, DigiStorting, Statsmaktene, Nasjonalbiblioteket, UiO, Lovdata Pro og Rettsdata.
Lengde:             2 timer
Målgruppe:      De som er har betalingsbaser; jurister og kontorpersonale

Lov og rett på det åpne nett – Innføring

Fokuset er på de åpne nettressursene og starter med en grunnleggende gjennomgang av juridiske begreper som én må kjenne til for å finne fram lover, forskrifter, forarbeider eller dommer. Vi går gjennom: Lovens saksgang med tilhørende dokumenter, hvor vi finner lovforarbeider, domstolenes saksgang, kunngjøring av lov og forskrifter og dommer / avgjørelser m.m.
Forkunnskaper er ikke nødvendig.
Kilder som:       DigiStorting, Høyesterett, Lovdata, Nasjonalbiblioteket, Regjeringen, Rettsdata og Statsmaktene.
Lengde:             2 timer
Målgruppe:      Alle som vil ha grunnleggende opplæring om lover og dommer

Bibliotekarbeid

Egner seg utmerket for deres «bokansvarlige» som får økt kunnskap om registrering og informasjonsinnhenting.
Vi går gjennom internasjonale standardregler som brukes ved registrering i et biblioteksystem: Kjøp og registrering av bøker / artikler / tidsskrifter, emneord etc.
Videre tar vi for oss søking i eksterne baser og bestillingsprosedyrer for innlån fra bibliotek i inn- og utland.
Visning av bokregistrering er i Tidemann biblioteksystem – som er overførbart til andre systemer.
Settes opp ved behov, ta kontakt. Holdes gjerne hos dere med spesialtilpasset opplæring.
Lengde:            Tre timer
Målgruppe:      De som har ansvar for bokregistrering eller de vil lære mer om informasjonsanskaffelser

Priser
En times kurs:        Kr 900 for medlemmer av Advokatforeningen og Kr 1450 for andre
To timers kurs:      Kr 1500 for medlemmer av Advokatforeningen og Kr 2000 for andre
Tre timers kurs:     Kr 2100 for medlemmer av Advokatforeningen og Kr 2600 for andre
Fire timers kurs:    Kr 2500 for medlemmer av Advokatforeningen og Kr 3100 for andre
Fem timers kurs:   Kr 2800 for medlemmer av Advokatforeningen og Kr 3400 for andre
Seks timers kurs:   Kr 4300 for medlemmer av Advokatforeningen og Kr 5400 for andre

Kursbevis utdeles som grunnlag for innmelding av etterutdanning.

Kurs høsten 2020:

Kursene holdes i våre lokaler i Storgata 7 i Lillestrøm, 5 minutters gange fra Lillestrøm stasjon.

For juristen:

Rettskildesøk:

Tid:       Torsdag 19. november kl. 9-11 – Avlyst

Lovforarbeider:

Tid:       Tirsdag 3. november kl. 9-11

Bibliotekfunksjoner:

Tid:       Oppsettes ved behov. Ta kontakt.

Kurs høsten 2020:

Kursene holdes i våre lokaler i Storgata 7 i Lillestrøm, 5 minutters gange fra Lillestrøm stasjon.

For sekretæren:

Rettskildesøk:

Tid:       Torsdag 19. november kl. 9-12 – Avlyst

Lovforarbeider:

Tid:       Tirsdag 3. november kl. 9-12

Bibliotekfunksjoner:

Tid:       Oppsettes ved behov. Ta kontakt.

Påmelding

Fyll ut skjemaet for å melde deg på kurset. Det er bindende påmelding.