Kurs og foredrag

Rettsinfo holder foredrag om flere emner innenfor rettskildesøk. Det kan passe inn på fagsamlinger eller fagdager hvor det er vekt på faglig oppdatering.

Rettsinfo kan holde foredrag om juridiske rettskilder og gjenfinningen av disse. Foredraget vinkles etter deres behov. Aktuelle temaer kan være:

  • Oversikt over «rettskildebildet»
  • Betalingsbaser og innhold
  • Stortingsforhandlinger
  • Juridisk litteratur
  • Åpne søkeportaler som Nasjonalbiblioteket og Oria

Sagt om våre kurs:

Jeg fant rettskildekurset nyttig og anbefaler alle jurister å gjennomføre det for å få en nødvendig oversikt og innføring i juridiske rettskilder som per i dag enten er utilgjengelig eller vanskelig å finne frem til på nett.
Andreas Møller, Advokat i Advokatfirmaet Møller

For min del var rettskildekurset en oppvekker. Det gikk først opp for meg under kurset hvor lite jeg egentlig vet om de ulike juridiske kildene vi har og hvor de er å finne – og det er ikke så rart at jeg er forvirret i å følge kursholder. Susanne har stødig kunnskap, lang erfaring og er flink til å formidle. Anbefaler kurset til alle som jobber med juridiske kilder i det daglige.
Katrine Håtuft Høylandskjær, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Møller

Susanne Mysen sitt kurs gir en god oversikt i jungelen av registre og kilder som finnes, hun vet hva hun snakker om.
Hedvig Svardal, Advokat i Advokatfirmaet Svardal

Deltok på seminar der Rettsinfo holdt innlegg om kildesøk i stortingsforhandlinger. Hadde selv jobbet med de samme søkemotorene som vitenskapelig assistent, men innlegget til Rettsinfo lærte meg svært mye nytt på kort tid. Det er tydelig at de er i besittelse av spesialkunnskap som bare lang erfaring kan gi. Denne kunnskapen ble videreformidlet på en praktisk og effektiv måte!
Daniel Morken Farstad, Student, masterprogrammet i rettsvitenskap, UiO

Bakgrunn

Det er viktig å holde seg oppdatert om nåværende og nye kilder. Jurister må følge med på lovendringer og nytt i regelverk i tillegg til ny juridisk litteratur. Juridiske litteratursøk krever kunnskaper om innhold i mange baser og nettsteder og kan være svært tidkrevende. Rettsinfo hjelper deg med å holde deg oppdatert og har spesialisert seg på kurs i rettskildesøk.

Innhold

Det er viktig å holde seg oppdatert om nåværende og nye kilder. Jurister må følge med på lovendringer og nytt i regelverk i tillegg til ny juridisk litteratur. Juridiske litteratursøk krever kunnskaper om innhold i mange baser og nettsteder og kan være svært tidkrevende.

Lovforarbeider finnes åpent på nettet, men det kan være utfordrende å finne dem. De finnes i også i betalingsbaser. Hvilken base som er best å bruke avhenger av hvilken informasjon du har og hva du trenger.

Rettsinfo hjelper deg med å holde deg oppdatert og har spesialisert seg på kurs i rettskildesøk og gjenfinning av lovforarbeider.

Spesialtilpasset kurs

Vi skreddersyr kurs etter ønske både med innhold og lengde.

Kurs kan holdes i deres lokaler samt at kurs kan holdes på Teams.

(Pr. dags dato holder vi ikke kurs i våre lokaler pga. koronarestriksjoner).

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Rettskildesøk (2,5 time)

Vet du når du skal bruke hvilken base? Først vises oversikt over viktige ressurser for juslitteratur og rettskilder, «Det juridiske kildebildet ™». Deretter går vi gjennom innholdet i både åpne- og betalingsbaser med vekt på gjenfinning av juridisk litteratur og rettskilder. Vi tar for oss sentrale ressurser. Det er fokus på de literære basene og vi tar for oss Statsmaktene og DigiStorting i den grad vi rekker det.

Aktuelle baser er blant annet: Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata, Norges digitale jusbibliotek, Allvit, Nasjonalbiblioteket, Oria, Statsmaktene og DigiStorting.

Lovforarbeider (2 timer)

Det er kun de åpne nettressursene som er komplette for lovforarbeider, men alt finnes ikke i en kilde. Ofte må flere kilder benyttes. Når skal hvilken ressurs brukes?
De åpne kildene utfyller de juridiske betalingsbasene Lovdata Pro og Rettsdata. Derfor egner kurset seg for alle: de som har ingen, en eller begge betalingsbasene.

Vi går gjennom alle de viktige basene og lærer deg de triksene så du kan utnytte basene best mulig.

Ressursene vi tar for oss er: Lovdata, Regjeringen, Stortinget, Statsmaktene (hos Nasjonalbiblioteket), Nasjonalbiblioteket, Universitetet i Oslo for NOUer, Lovdata Pro og Rettsdata.

Lov og rett på det åpne nett (2 timer)

Fokuset i kurset er på de åpne nettressursene. Det er kun de åpne nettressursene som er komplette for lovforarbeider, men alt finnes ikke i en kilde. Ofte må flere kilder benyttes. Når skal hvilken ressurs brukes?
De åpne kildene utfyller de juridiske betalingsbasene Lovdata Pro og Rettsdata. Derfor egner kurset seg for alle: de som har ingen, en eller begge betalingsbasene.
Forkunnskaper er ikke nødvendig. Vi går gjennom så du får oversikt over viktige begreper: lovens saksgang, lovdokumentene, hvor du finner lovforarbeider, kunngjøring av lov og forskrifter og dommer / avgjørelser m.m.
Noen av kildene er: DigiStorting, Høyesterett, Lovdata, Nasjonalbiblioteket, Regjeringen, Rettsdata og Statsmaktene.
Kurset er to timer og utvides til tre timer for de som ønsker oppgaver.
Dette kurset egner seg utmerket for arbeidsplasser / studier som ønsker grunnleggende opplæring om lover og å få oversikt over og utnytte åpne kilder smart, raskt og effektivt; juridiske utdanninger, de som skal lære grunnleggende lover /jus, biblioteker, offentlig forvaltning med flere.

Kontakt oss ved interesse for dette kurset.

Bibliotekfunksjoner (3 timer)

Vi går gjennom grunnleggende og viktig basiselementer som er helt sentrale for de som arbeider med å registrere bøker, tidsskrifter og skal anskaffe dette materialet ved kjøp eller innlån: Kjøp av bøker / artikler, bibliotekvesenets funksjoner, prinsipper for registrering i et biblioteksystem og hvordan emneord legges på, eksterne baser og søking og bestilling av innlån.

Passer for personer med bibliotekansvar: juristen, kontorpersonalet og alle som trenger å skaffe seg informasjon eller deg som ønsker å utvide sin kunnskap om bibliotekdrift.

Målgruppe

Rettsinfo har kurs tilpasset deg som er jurist, advokat, bibliotekarbeider eller sekretær og advokatassistent.

Kursene kan utvides med visning av flere eksempler og praktiske oppgaver som gåes gjennom i fellesskap. Det utvidede kurset passer egner seg for alle.

Kurs våren 2021

Kursene holdes vanligvis i våre lokaler i Storgata 7 i Lillestrøm, 5 minutters gange fra Lillestrøm stasjon. I disse unntaksdager setter vi ikke opp kurs i våre lokaler.

Under korona holdes kurs også hos kunder når forholdene ligger til rett for det. Kurs holdes også på Teams.

Ta kontakt ved ønske om bedriftsinterne kurs.

Priser

Redusert pris for medlemmer av Advokatforeningen. Det utdeles kursbevis som grunnlag for innmelding av kurs som etterutdanning.
En times kurs:                 Kr 900 / 1450
To timers kurs:                K r 1500 / 2000
To og en halv time:         Kr 1800 / 2300
Tre timers kurs:               Kr 2100 / 2600
Fire timers kurs:              Kr 2500 / 3100
Fem timers kurs:             Kr 2800 / 3400
Seks timers kurs:             Kr 4300 / 5400

For juristen

Rettskildesøk:

Onsdag 3. mars kl. 9-11.30
Torsdag 25. mars    kl. 9-11.30
Onsdag 28. april      kl. 9-11.30
Torsdag 17. juni       kl. 9-11.30

Lovforarbeider:

Onsdag 24. mars kl. 9-11
Torsdag 6. mai     kl. 9-11
Onsdag 16. juni    kl. 9-11

Bibliotekfunksjoner:

Tid:       Oppsettes ved behov. Ta kontakt.

For sekretæren

Kurset forlenges når det er ønske enda flere eksempler og oppgaver kursdeltagerne prøver seg på før de gåes gjennom i fellesskap.

Rettskildesøk:

Onsdag 3. mars kl. 9-11.30
Torsdag 25. mars    kl. 9-11.30
Onsdag 28. april      kl. 9-11.30
Torsdag 17. juni       kl. 9-11.30

Lovforarbeider:

Onsdag 24. mars kl. 9-11
Torsdag 6. mai     kl. 9-11
Onsdag 16. juni    kl. 9-11

Bibliotekfunksjoner:

Tid:       Oppsettes ved behov. Ta kontakt.

Påmelding

Fyll ut skjemaet for å melde deg på et kurs. Det er bindende påmelding.