Lovforarbeider finnes både her og der – gjenfinning til besvær?

Det er mange kilder/ressurser som har lovforarbeider. Hvilke ressurser er komplette?

Det finnes ikke en ressurs som har alt. Du må bruke ulike kilder og gjerne i kombinasjon alt etter hva du har av informasjon eller hva du skal ha. Hovedkildene er:

Åpne kilder:

 • Lovdata
 • Regjeringen.no
 • Stortinget.no
 • Statsmaktene (hos Nasjonalbiblioteket)
 • Nasjonalbiblioteket, nb.no
 • Universitetet i Oslo for NOUer

Lukkede kilder:

 • Lovdata Pro
 • Rettsdata

Ressursene har ulike oppbygging og funksjon. Hvilken ressurs du skal bruke avhenger av hva du har av informasjon og hva du skal ha.

Valg av ressurs avhenger av:

 • Hvor kan jeg søke i fulltekst?
 • Hvor finnes oversikt over alle dokumentene i en sak?
 • Hvor ser jeg endringer i en lovparagraf?
 • Linking – viktig å bruke varige linker – hvor er de?
 • Hva er styrkene til de ulike ressursene?
 • De ulike ressursene dekker ulike tidsperioder
 • Hvor kan jeg laste ned dokumentene?
 • Hvordan holde seg oppdatert?

For å kunne arbeide mest mulig rasjonelt er det viktig å kjenne inngående til alle ovennevnte kilder.

Lære mer?

Rettsinfo holder kurs i gjenfinning av lovforarbeider. Kurset kan gjerne holdes hos din arbeidsplass.

https://www.rettsinfo.no/kurs/