«Norges digitale jusbibliotek»

– For deg som vil arbeide enkelt og digitalt –

Rettsinfo har inngående kjennskap til innholdet i juridiske abonnementsbaser og åpne baser med juridisk innhold. Juridisk litteratur kan være bøker, artikler, tidsskrifter, lover, forskrifter, lovforarbeider, kongelige resolusjoner eller traktater med mer. Gjenfinning av litteraturen og rettskilder krever inngående kjennskap til innholdet i ulike databaser og trykt materiale. Kilden vil være både åpne nettressurser og abonnementsbaser.

«Norges digitale jusbibliotek» («Norges jusbibliotek») er en database over juridisk litteratur som bøker, artikler, tidsskrifter og andre juridiske publikasjoner som Norsk Lovtidend, Complex, Marius med flere. «Norges jusbibliotek» lenker til dokumenter online, til et eller flere nettsteder, både åpne baser og abonnementsbaser. Fordelene er:

 • Spare tid
 • Forenkle søkingen
 • Enkel oversikt

Innhold

Jusbiblioteket inneholder mer enn 26 000 registreringer av juslitteratur som bøker, artikler, tidsskrifter, juridiske serier som «Norsk lovtidend», «Overensomster med fremmede stater», «Skriftserie for jus» med flere. Det registrerte materialet går tilbake til 1836 og til dags dato. Vi har lagt ned et stort arbeide i å registrere juridiske publikasjoner vi vet det er tidkrevende å finne og gir deg lenke til online ressursene så du sparer tid ved oppslag i vår base.
Materialet har direktelenker til åpne nettressurser og abonnementsbaser som Nasjonalbiblioteket, Idunn, Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata med flere.
Når materialet finnes i både en åpen ressurs og abonnementsbase lenkes det til begge ressursene. Hvilken ressurs du ønsker å bruke er valgfritt. «Jusbiblioteket»™ har i tillegg informasjon om trykte jusbøker og jusartikler.

 • Bibliografisk informasjon:
  Hovedsakelig registreres den bibliografiske informasjonen om bøker og artikler. Artikler har ofte med innledningen av artikkelen som også er fritekstsøkbar.
  Bibliografisk informasjon om bøker og artikler er: tittel, forfatter, utgiver, år etc.
 • Vi lenker til:
  • Juridisk abonnementsbaser
   • Bøker
   • Artikler
   • Tidsskrifthefter
  • Åpne ressurser som Nasjonalbiblioteket og Regjeringen med flere
  • Trykt bok og e-bok
 • Nedlastbar referanse til bruk i juridisk utdrag og litteraturlister. se eksempel lenger ned på siden.

Unik tjeneste

– For deg som vil spare tid og få treff i flere databaser i et søk –

Det unike med «Norges digitale jusbibliotek»™ er at du søker blant over 26 000 bøker og artikler i nettsressurser og databaser selv om du ikke har abonnement på basene.

Du får vite om bøker og artikler innen et emne, lovparagraf eller for eksempel en høysterettsdom som HR-2019-1442-A om Telenor. Ved et søk i Jusbiblioteket får du selve dommen og artikler i åpne- og abonnementsressurser. Se treffliste lenger ned på siden.

Jusbiblioteket gir deg oversikt over juridisk litteratur i flere nettsressurser og trykt materiale i samme søk.

 • Bok- og artikkelpostene, for disse lenkes det til abonnementsbaser:
  • Idunn
  • Juridika
  • Lovdata Pro
  • Oria
  • Rettsdata
  • Med flere
  • Bokanmeldelser
  • Innholdsfortegnelse til nyere bøker
  • E-bok og trykt utgave lenker til hverandre.

  Alle får se informasjon om bøkene og artiklene. Direktelenker for lesing av dokumentene virker kun for abonnenter av databasene. Når materialet finnes i både en åpen ressurs og abonnementsbase lenkes det til begge ressursene og du kan velge den basen som passer deg best.

 • Artikkel som omtaler artikkel/dom/lovforarbeid har lenke til:
  • Artikkel, i ulike baser
  • Dom, i ulike baser
  • Lovforarbeid
 • Lenke for kjøp:
  • Artikkel
  • E-bok
  • Trykt bok

Hold orden i egen boksamling

Registrer egen boksamling

Rettsinfo kan hjelpe med å registrere deres samling av bøker, tidsskrifter og juridiske serier. Rettsinfo kan levere ferdig registrerte poster med emneord og index / klasseinndeling som forenkler registreringen av deres bøker.

Biblioteksystemet Tidemann

Rettsinfo benytter biblioteksystemet Tidemann som bygger på internasjonale standarder og leveres av Bibliotekservice. Tidemann har app for søk og utlån. Tidemann er en komplett bibliotekmodul som er enkel å registrere i. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Jusbibliotekets søkeskjemaer og eksempler på trefflister ved ulike søk kan du se nedenfor:

Enkelt søkeskjema i Tidemann biblioteksystem

En kan velge mellom enkelt søk, avansert søk, kun fritekstsøk (søker i flere felt samtidig) eller kommandosøk.

Søkemulighetene er mange som: tittel, forfatter, år, fritekst, dokumenttype, serie, ISBN og emneord dere selv lager med mer.

Her er eksempel på emneordsøk på en dom:

Avansert søk i  Tidemann biblioteksystem:

Her er bilde av det avanserte søkeskjemaet med flere søkefelt:

Treffliste for søk på forfatter i Jusbiblioteket:

Her er det søkt på forfatteren Morten Holmboe.  Trefflista er sortert med den nyeste litteraturen øverst og viser de nyeste treffene.

Kolonnen «Dokumenttype» sier om materialet er bok, bokkapittel = artikkel i bok, artikkel i tidsskrift etc.

«Signatur / Beskrivelse» hjelper deg å se basen dokumentet står i, feks Juridika, eller hvilket tidsskrift. Ved å klikke på tittel i trefflista i basen får en opp ytterligere informasjon.

Eksempel på informasjon om en bok i Jusbiblioteket:

Eksempel på nedlastbar referanse på tittelen «Tale eller tie»:

Ved et tastetrykk i Jusbiblioteket får du opp litteraturreferansen i notisblokk som enkelt kan limes inn i ditt dokument. Notisblokk brukes siden den er fritt for formateringer så det ikke skaper problemer i ditt dokument:

Holmboe, Morten. Tale eller tie : om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser . Oslo : Gyldendal Juridisk, 2017, 268 s.

Treffliste på søk etter artikler om dommen HR-2019-1142-A i Jusbiblioteket:

Her er det søkt på høyesterettsdommen «HR-2019-1142-A» og treffet gir selve dommen og artikler som er i abonnementsbasene Juridika, Idunn og Rettsdata og den åpne nettressursen Eurojuris.no.

Eksempel på informasjon om en artikkel i Jusbiblioteket: