«Norges digitale jusbibliotek»

Rettsinfo har erfaring med at litteratursøk ofte er svært tidkrevende.
Det er en fordel å ha inngående kjennskap til innholdet i et hav av juridiske kilder. «Norges digitale jusbibliotek» samler og viser til rett kilde. Fordelene er:

 • Spare TID
 • Forenkle gjenfinning
 • Enkel oversikt
 • Mulig å samsøke i Rettsinfo og egen bokbase

Unik tjeneste

 • Bok- og artikkelpostene har lenker til betalingsbaser selv om en ikke abonnerer:
  • Idunn
  • Juridika
  • Lovdata Pro
  • Oria
  • Rettsdata
  • Med flere

  Direktelenker virker kun for abonnenter

 • Artikkel som omtaler artikkel/dom/lovforarbeid har lenke til:
  • Artikkel, i ulike baser
  • Dom, i ulike baser
  • Lovforarbeid
 • Lenke til kjøp:
  • Artikkel
  • E-bok
  • Trykt bok
 • Samsøk: Mulighet for samsøk i Rettsinfo og egen samling

Innhold

 • Bibliografisk informasjon informasjon (tittel, forfatter, utgiver, år etc.) med fokus på norske juridiske bøker og artikler med tilskudd av nordiske tidsskrifter
 • Lenker til:
  • Betalingsbaser / abonnementsbaser
  • Nasjonalbiblioteket
  • Tidsskrifter
  • Åpne ressurser som Nasjonalbiblioteket og Regjeringen
  • Trykt bok og e-bok
 • Nedlastbar referanse til bruk i juridisk utdrag og litteraturlister

Hold deg oppdatert:

Det er viktig for jurister å holde seg kontinuerlig oppdatert. Rettsinfo hjelper til med sitt ukentlige nyhetsbrev. «Rettsinfo informerer» er fritt for reklame.

Nyhetsbrevet er for deg som vil spare tid og oppdateres om nyheter:

 • Bøker
 • Tidsskrifter
 • Høyesterettsdommer
 • Særtrykk
 • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
 • Høringer om nye lover
 • Annet fra Regjeringen
 • Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Meld deg på vårt nyhetsbrev «Rettsinfo Informerer»