«Norges digitale jusbibliotek»

«Norges digitale jusbibliotek» er en database over bøker, artikler, tidsskrifter og andre publikasjoner. Det lenkes til dokumenter online, til ett eller flere nettsteder, både åpne og betalingsressurser. Fordelene er:

 • Spare TID
 • Forenkle gjenfinning
 • Enkel oversikt
 • Mulig å samsøke i Rettsinfo og egen bokbase

Unik tjeneste

 • Bok- og artikkelpostene har lenker til betalingsbaser selv om en ikke abonnerer:
  • Idunn
  • Juridika
  • Lovdata Pro
  • Oria
  • Rettsdata
  • Med flere

  Direktelenker virker kun for abonnenter

 • Artikkel som omtaler artikkel/dom/lovforarbeid har lenke til:
  • Artikkel, i ulike baser
  • Dom, i ulike baser
  • Lovforarbeid
 • Lenke til kjøp:
  • Artikkel
  • E-bok
  • Trykt bok

Innhold

 • Bibliografisk informasjon informasjon (tittel, forfatter, utgiver, år etc.) med fokus på norske juridiske bøker og artikler med tilskudd av nordiske tidsskrifter
 • Lenker til:
  • Betalingsbaser / abonnementsbaser
  • Nasjonalbiblioteket
  • Tidsskrifter
  • Åpne ressurser som Nasjonalbiblioteket og Regjeringen
  • Trykt bok og e-bok
 • Nedlastbar referanse til bruk i juridisk utdrag og litteraturlister

Hold deg oppdatert:

Det er viktig for jurister å holde seg kontinuerlig oppdatert. Rettsinfo hjelper til med sitt ukentlige nyhetsbrev. «Rettsinfo informerer» er fritt for reklame.

Nyhetsbrevet er for deg som vil spare tid og oppdateres om nyheter:

 • Bøker
 • Tidsskrifter
 • Høyesterettsdommer
 • Særtrykk
 • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
 • Høringer om nye lover
 • Annet fra Regjeringen
 • Avgjørelser fra Arbeidsretten
 • Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Meld deg på vårt nyhetsbrev «Rettsinfo Informerer»