Rettsinfo har ukentlige reklamefrie nyhetsbrev «Rettsinfo Informerer».
Nyhetsbrevet er for deg som vil spare tid og oppdateres om:

– Bøker
– Tidsskrifter
– Høyesterettsdommer
– Særtrykk
– Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
– Høringer om nye lover
– Annet fra Regjeringen
– Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet under for å motta nyhetsbrevet: