Gründer Susanne Mysen

Bakgrunn

Susanne Mysen er grunnlegger av Rettsinfo.no AS og har nærmere 30 års erfaring med søking og gjenfinning av juridisk informasjon og kildemateriale. 8 år i ulike departement (Næringsdepartementet og UD) og 19 år i Advokatfirmaet Wiersholm AS.

Kompetanse
Denne bakgrunnen gjør Susanne til en av landets mest erfarne reseachere innenfor det juridiske kildeområdet. Hun har deltatt i flere bokutgivelser med å lage litteraturlister og andre registre.

I tillegg har Susanne holdt søkekurs og kurs i bruk av spesifikke baser som gjenfinning av stortingsforhandlinger og lovforarbeider.

Store norske juridiske databaser har benyttet seg av Susannes brede kompetanse ved at hun har vært testperson ved omlegging av baser. Juridika benyttet seg også av hennes erfaring. I den forbindelse har Susanne kommet med en uttalelse om Juridika på Universitetsforlagets blogg.

Formål
Susanne vet at informasjonssøking ofte tar lang tid og krever inngående kjennskap til innhold i et hav av juridiske kilder. Rettsinfo samler og viser deg til rett kilde og sparer deg for leting i mange kilder.

Susanne vil hjelpe deg så du kan effektivisere din hverdag ved å spare på litteratursøk.

Susanne blir «Din digitale jusbibliotekar ™»