Særtrykk av lover

Hold orden i egen boksamling

Registrer egen boksamling

Rettsinfo kan hjelpe med å registrere deres samling av bøker, tidsskrifter og juridiske serier. Rettsinfo kan levere ferdig registrerte poster med emneord og index / klasseinndeling som forenkler registreringen av deres bøker.


Biblioteksystemet Tidemann

Rettsinfo benytter biblioteksystemet Tidemann som bygger på internasjonale standarder. I samarbeid med Tidemanns leverandør, Bibliotekservice, kan vi levere full integrasjon / samsøk i Rettsinfo og lokal bokbase i én søkeportal. Det vil si at dere kan se samtidig hva dere har lokalt og hva Rettsinfo lenker til i mange åpne- og betalingbaser. Tidemann har app for søk og utlån. Tidemann er en komplett bibliotekmodul som er enkel å registrere i.


Forenkle registreringen av nye bøker

Du behøver ikke å registrere nye bøker: Rettsinfo kan settes opp for nedlasting av norske jusbøker til egen bokbase. Dette er egen abonnementstjeneste.

Rettsinfo kan også bli «Ditt jusbibliotek™»

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Samsøk i Rettsinfo og egen samling:

Har dere Tidemann biblioteksystem allerede?
Rettsinfo kan forenkle registreringen av nye bøker ved og settes opp for nedlasting av informasjon om nye norske jusbøker. Videre kan Rettsinfo settes opp for samsøk i lokal base og hele innholdet i Rettsinfo.
Søkemulighetene blir:

  • Kun i egen boksamling
  • Kun i Rettsinfo
  • Søke i begge baser samtidig (Alle baser)

Se eksempel på søkeskjemaet her  

Se eksempel på treffliste ved samsøk i Rettsinfo og i egen / lokal boksamling under er her: