Særtrykk av lover

Hold orden i egen boksamling

Registrer egen boksamling

Rettsinfo kan hjelpe med å registrere deres samling av bøker, tidsskrifter og juridiske serier. Rettsinfo kan levere ferdig registrerte poster med emneord og index / klasseinndeling som forenkler registreringen av deres bøker.

Biblioteksystemet Tidemann

Rettsinfo benytter biblioteksystemet Tidemann som bygger på internasjonale standarder og leveres av Bibliotekservice. Tidemann har app for søk og utlån. Tidemann er en komplett bibliotekmodul som er enkel å registrere i.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Enkelt søkeskjema i Tidemann biblioteksystem

En kan velge mellom enkelt søk, avansert søk, kun fritekstsøk (søker i flere felt samtidig) eller kommandosøk.

Søkemulighetene er mange som: tittel, forfatter, år, fritekst, dokumenttype, serie, ISBN og emneord dere selv lager med mer.

Her vises eksempel på emneordssøk:

Avansert søk i  Tidemann biblioteksystem:

Sånn ser det ut:

Treffliste i Rettsinfos base «Norges digitale jusbibliotek»:

Her er det søkt på høyesterettsdommen «HR-2020-1339-A» og treffet gir selve dommen og artikler som befinner seg i flere betalingsbaser: Juridika, Idunn, Lovdata Pro og Rettsdata.


Treffliste i Rettsinfos base «Norges digitale jusbibliotek»:

Her er det søkt på forfatteren Morten Holmboe. Trefflista er sortert med nyeste treff og viser de nyeste treffene.

Dokumenttypen sier om det er bok, bokkapittel = artikkel i bok, artikkel i tidsskrift etc.

Signatur / Beskrivelse hjelper deg å se basen dokumentet står i, feks Juridika, eller hvilket tidsskrift. Ved å klikke på tittel i trefflista i basen får en opp ytterligere informasjon.