Referanser

Jeg fant rettskildekurset nyttig og anbefaler alle jurister å gjennomføre det for å få en nødvendig oversikt og innføring i juridiske rettskilder som per i dag enten er utilgjengelig eller vanskelig å finne frem til på nett.

Andreas MøllerAdvokat i Advokatfirmaet Møller

Rettsinfo sparer meg for mye tid med å lete frem aktuelle rettskilder, gir en bra oversikt over hvor jeg finner relevant litteratur, enkelt og greit.

Hedvig SvardalAdvokat i Advokatfirmaet Svardal

For min del var rettskildekurset en oppvekker. Det gikk først opp for meg under kurset hvor lite jeg egentlig vet om de ulike juridiske kildene vi har og hvor de er å finne – og det er ikke så rart at jeg er forvirret i å følge kursholder. Susanne har stødig kunnskap, lang erfaring og er flink til å formidle. Anbefaler kurset til alle som jobber med juridiske kilder i det daglige.

Katrine Håtuft HøylandskjærAdvokatfullmektig i Advokatfirmaet Møller

Som redaktør av boken «Misbruk av en dominerende stilling» (2007) fikk jeg uvurderlig hjelp av Susanne Mysen med utarbeidelsen av registre til boken, og med utarbeidelsen av et enhetlig system for henvisninger til litteratur, dommer m.v. Det kan for en leser som ønsker å finne hvor et konkret tema eller en konkret dom behandles i en bok være krevende å orientere seg. Lett tilgjengelige og brukervennlige registre og enhetlige henvisninger bidrar til å øke den praktiske nytte av en fagbok. Susanne Mysen bidro sterkt til å heve bokens nytteverdi.

Olav KolstadPartner i Advokatfirmaet Schjødt

Deltok på seminar der Rettsinfo holdt innlegg om kildesøk i stortingsforhandlinger. Hadde selv jobbet med de samme søkemotorene som vitenskapelig assistent, men innlegget til Rettsinfo lærte meg svært mye nytt på kort tid. Det er tydelig at de er i besittelse av spesialkunnskap som bare lang erfaring kan gi. Denne kunnskapen ble videreformidlet på en praktisk og effektiv måte!

Daniel Morken FarstadStudent, masterprogrammet i rettsvitenskap, UiO

I 2006 utga Wiersholm boka «Norsk skatteavtalerett». I forbindelse med dette arbeidet kom Susanne Mysen med innspill til nyttige registre. Susanne lagde litteraturlisten og de andre kilderegistrene i boka er med på å høyne bokas kvalitet. I tillegg gjorde hun gjorde henvisningene i boka enhetlige.

Arvid Aage SkaarProfessor dr. juris ved Universitetet i Oslo