Nyhetsbrevet Rettsinfo Informer

Nyhetsbrevet kommer ukentlig når Stortinget er i sessjon (oktober – juni), ellers litt sjeldnere midt på sommeren.

Inneholder:

  • Bøker
  • Artikler / tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • NOUer
  • Lovrelaterte proposisjoner
  • Høringer

med mer