Noen av samarbeidspartnerne er:

Rettsinfo samarbeider med mange aktører i den juridiske bransjen ved å vise til juridisk litteratur fra disse og noen ganger avgjørelser når disse omtales i litteraturen. Et av Rettsinfos formål er å vise til ny litteratur i nyhetsbrev  fra disse og flere aktører. Noen av aktørene ser du er: