Noen av Rettsinfos samarbeidspartnerne er:

Rettsinfo samarbeider med mange aktører innen den juridiske bransjen ved å vise til juridisk litteratur fra disse og noen ganger avgjørelser som omtales i litteraturen. Rettsinfo viser til ny litteratur fra samarbeidspartnerne i vårt nyhetsbrev.